2011 - Zakeršnik Slavko

2012 - Cigula Alojzija 

2013 - Cvetko Justina in Bratkovič Marjan 

2014 - Špur Franc in Gutsmandl Viktor 

2015 - Mazej Gorazd in Novak Božidar 

2016 - Postružnik Karl in Perkovič Boris 

.