PRIZNANJA PODELJENA 2009

ZLATA PLAKETA

Vlado Haas, Langus Karmen, Slavko Zakešnik

SREBRNA PLAKETA

Justina Cvetko, Nežka Romih, Vlado Cafuta, Cirila Špur Zakeršnik, Karl Postružnik, Viktor Gutsmandl, Ana Tement , Franc Špur, Metod Špur (pevovodja), Liljana Zorko (MOM)

PISNO PRIZNANJE

Rade Gagič, Ivan Mešiček, Boris Perkovič, Mirko Čubrič, Anica Gregorec, Eva Kunst, Edi Klemenčič, Jožica Kusič, Ana Čokolič.


ZLATI ZNAK ZDIS

1. GAJŠT IVAN 1979
2. LEPENIK STANE 1979
3. VIDMAR VLADIMIR 1994
4. ZOREC MARIJA 1999
5. LANGUS KARMEN 1999
6. ZVONAR DJURO 1999
7. HAAS VLADIMIR 2005

SREBRNI ZNAK ZDIS

1. FRANGEŠ JOŽE - posmrtno 1979
2. KAUČIČ JAKOB 1979
3. STRAJNŠAK ANTON 1979
4. VIDMAR VLADO 1979
5. ZVONAR DJURO 1979
6. KLEMENČIČ EDVARD 1999

BRONASTI ZNAK

GREGOREC ANICA 1999

PISNO PRIZNANJE ZDIS

  1. BUČAK IVAN 1979
  2. FABJAN DRAGO 1979
  3. FRECE BOGDAN 1979
  4. NERAT DRAGO 1979
  5. PERC JOŽE 1979
  6. PEVEC FRANC 1979
  7. REČNIK STANE 1979
  8. VAVDA DORA 1979
  9. DRUŠTVO INVALIDOV MARIBOR 1979
10. AKTIV INVALIDOV MARIBORSKA LIVARNA 1979
11. AKTIV INVALIDOV MTT MELJE 1979
12. AKTIV INVALIDOV TAM, TEZNO 1979
13. AKTIV INVALIDOV TOVARNE DUŠIKA, RUŠE 1979
14. SKUPNOST SOCIALNEGA SKRBSTVA 1979
15. MATEL ERIK 1984
16. PETELINŠEK FRANJO 1984
17. RIEDL FRANC 1984
18. TENKO AVGUST 1984
19. DOM JLA MARIBOR 1984
20. DRUŠTVO INVALIDOV MARIBOR 1994

PLAKETA

1. ZAVOD "BODOČNOST" 1979
2. DRUŠTVO INVALIDOV MARIBOR 1984
3. MESTNA KONFERENCA SZDL 1984

ZNAK ZVEZE

1. KOVAČ MATILDA 1984
2. LEPENIK STANE 1984
3. PERC JOŽE 1984
4. VIDMAR VLADIMIR 1984
5. CILENŠEK MILAN 1989

SREBRNI GRB MESTA MARIBORA

VLADIMIR HAAS 2005

.