KULTURNI VEČER INVALIDOV
V ponedeljek, dne 12.11.2018 bo v organizaciji SI MOM kulturni večer invalidov z predstavitvijo kulturnih dosežkov posameznih društev v občini Maribor. V programu bo tudi nastopil Ženski komorni zbor našega društva. Ta prireditev bo v Kazinski dvorani SNG Maribor s pričetkom ob 17 uri.
Vljudno vabljeni, vstopnine ni!


POHOD
Obveščamo člane DIM. Da bo v okviru »Rekreacije in šport-pohodništvo«  organiziran pohod na «Košaki in Meljski hrib«, dne 17.11.2018. Informacije glede pohoda dobite na sedežu društva, prav tako sprejemamo prijave.
Vabljeni, de se pohoda udeležite!


KOPANJE V RADENCE
Člane obveščamo, da bomo v okviru »Ohranjevanja zdravja«, dne 30.11.2018 organizirali kopalni dan v Zdravilišču Radenci. Če ne bo dovolj prijav (40 oseb) se lahko kopanja udeležite sami, celodnevno kopalno karto boste prejeli ob vhodu v bazen. Potrebna je predhodna prijava na društvu, kjer boste dobili vse informacije.
Vljudno vabljeni!

POHOD

Obveščamo člane DIM. Da bo v okviru »Rekreacije in šport-pohodništvo«  organiziran pohod na «Pečke«, dne 13.10.2018. Informacije glede pohoda dobite na sedežu društva, prav tako sprejemamo prijave.

Vabljeni, de se pohoda udeležite!


KOPANJE V RADENCE

Člane obveščamo, da bomo v okviru »Ohranjevanja zdravja«, dne 19.10.2018 organizirali kopalni dan v Zdravilišču Radenci. Če ne bo dovolj prijav (40 oseb) se lahko kopanja udeležite sami, celodnevno kopalno karto boste prejeli ob vhodu v bazen. Potrebna je predhodna prijava na društvu, kjer boste dobili vse informacije.

Vljudno vabljeni!


IZLET

Člane obveščamo, da bomo v okviru »Aktivno življenje«, dne 26.10.2018 organizirali izlet v Mežico (rudnik). Potrebna je predhodna prijava na društvu, kjer boste dobili vse informacije.

Vljudno vabljeni!

POHOD

Obveščamo člane DIM, da bo v okviru "Rekreacije in šport-pohodništva" organiziran pohod na "Veliko planino", dne 8.9.2018. Informacije glede pohoda dobite na sedežu društva, prav tako sprejemamo prijave.

Vabljeni, da se pohoda udeležite!


KOPANJE V RADENCIH

Člane obveščamo, da bomo v okviru "Ohranjanja zdravja", dne 28.9.2018, organizirali kopalni dan v Zdravilišču Radenci. Če ne bo dovolj prijav (40 oseb), se lahko kopanja udeležite sami, celodnevno kopalno karto boste prejeli ob vhodu v bazen. Potrebna je predhodna prijava na društvu, kjer boste dobili vse informacije.

Vljudno vabljeni!

Pisarna društva bo ob sredah zaprta med 16h – 18h od 11.7. do 22.8.2018.
Hvala za razumevanje.

Po sklepu Upravnega odbora z dne 4.6.2018 objavljamo kandidatno listo možnih kandidatov za člane zbora delegatov, upravnega odbora, nadzornega odbora, nadomestnih članov nadzornega odbora , častnega razsodišča, predlog za predsednika društva in podpredsednika društva.
Članice in člani DIM obveščamo, da si ogledajo  kandidatno listo in se pripravijo na volitve vodilnih organov društva.
Dokumentacijo z glasovnicami boste prejeli do 11.6.2018. Volitve bodo potekalo od 11.6.-25.6.2018.

Upravni odbor Društva invalidov Maribor

ZBOR DELEGATOV

  1. HERCOG ANTON
  2. KAUČIČ JAKOB
  3. ŠVAJGER BORIS
  4. RAZBORŠEK IDA
  5. MUŽERLIN MARTIN
  6. SIMONIČ FRANC
  7. HOJSKI ILJEVEC ANDRIJA
  8. MARKUŽ MIRKO
  9. URH CVETKA
10. ZAJŠEK FRANC
11. MAKUC ZVONKA
12. GOLOB MAJDA
13. GUSTMANDL ALOJZ
14. PICIGA IDA
15. SALAMON ANTON
16. RANCA JANKO
17. LESKOVAC SREČKO
18. TOPLER EMERIK
19. KELC FRANC
20. ROJKO LEON
21. MAVRIN BRANKO
22. VOŠNIK ANA
23. GALOVIČ MIROSLAV
24. KRALJ DRAGICA
25. NEDELJKO ANA
26. POLŠE LEON
27. GOLOB IGOR
28. SELINŠEK VLADO
29. VUDLER JANEZ
30. GOLOB ERIK


UPRAVNI ODBOR

1. HERCOG ANTON
2. JAMNIKAR GORAN
3. MUŽERLIN MARTIN
4. ČUBRIČ MIRKO
5. NAJGLIČ BRANKO
6. NOVAK BOŽIDAR
7. VOŠNIK ANA
8. ROJKO LEON
9. PREDSEDNIK DRUŠTVA INVALIDOV MARIBOR

NADZORNI ODBOR

1. BELEC OLGA - PREDSEDNICA
2. VRAŽIČ ČRTOMIRA MARIJA
3. ŠKRINJAR JOŽE

NADOMESTNI ČLANI NADZORNEGA ODBORA

1. ŠERUGA ANICA
2. HOJSKI ILJEVEC ANDRIJA

ČASTNO RAZSODIŠČE

1. PUPAHER ZLATKO - PREDSEDNIK
2. GREGOREC ANICA
3. SCHWARZ MARJAN

PREDSEDNIK DRUŠTVA INVALIDOV MARIBOR

1. ZAJŠEK FRANC

PODPREDSEDNIK DRUŠTVA INVALIDOV MARIBOR

1. MUŽERLIN MARTIN

POHOD
Obveščamo člane DIM. Da bo v okviru »Rekreacije in šport-pohodništvo«  organiziran pohod ob »Športnem vikendu Maribora«, dne 2.06.2018. Informacije glede pohoda dobite na sedežu društva, prav tako sprejemamo prijave.
Vabljeni, de se pohoda udeležite!


KOPANJE V RADENCE  IN PIKNIK
Člane obveščamo, da bomo v okviru »Ohranjevanja zdravja«, dne 29.06.2018 organizirali kopalni dan v Zdravilišču Radenci, po kopanju piknik in ples v Zgornjem Konjišču. Potrebna je predhodna prijava na društvu, kjer boste dobili vse informacije.
Vljudno vabljeni!


KOPE 4.8.2018
Obveščamo člane DIM, da bo dan planincev invalidov, dne 4.8.2018na Kopah pri Grmovškovem domu s pričetkom ob 10 uri. Več informacij dobite na društvu, prav tako sprejemamo prijave.
Vljudno vabljeni, da se udeležite!

REVIJA PEVSKIH ZBOROV ZDIS
Člane obveščamo, da bo revija pevskih zborov ZDIS, DNE 12.5.2018 v Trbovljah. Informacijo glede udeležbe na revijo, boste dobili na sedežu društva, prav tako sprejemamo prijave.
Pridružite se nam, ker pesem združuje ljudi!


POHOD
Obveščamo člane DIM. Da bo v okviru »Rekreacije in šport-pohodništvo«  organiziran pohod po Velenju iz Maribora bo odpeljal  avtobus, dne 12.05.2018. Informacije glede pohoda dobite na sedežu društva, prav tako sprejemamo prijave.
Vabljeni, de se pohoda udeležite!


DAN ODPRTIH VRAT PEVSKEGA ZBORA, DRAMSKE SKUPIN IN ROČNIH DEL
Vse člane društva obveščamo, da bo v okviru Tedna ljubiteljske kulture v organizaciji JSKD, v četrtek 17.5.2018  med 14h – 18h v prostorih Doma invalidskih organizacij v Trubarjeva 15, 2000 Maribor. Vabimo vse ljubitelje zborovskega petja, igre in ročnih del, da se teh treh dogodkov udeležite v čim večjem številu, saj vam bodo članice pevskega zbora, dramske skupine in ročnih del z veseljem predstavili svoje delo in odgovorili na vaša morebitna vprašanja.
Vljudno vabljeni!


28.REVIJA PEVSKIH ZBOROV DRUŠTEV UPOKOJENCEV MARIBOR
Revija bo potekala v dvorani Union, dne 22.5.2018 ob 18 uri. Nastopal bo tudi naš ženski komorni pevski zbor.
Vljudno vabljeni, vstopnine ni!


KOPANJE V RADENCE
Člane obveščamo, da bomo v okviru »Ohranjevanja zdravja«, dne 25.05.2018 organizirali kopalni dan v Zdravilišču Radenci. Če ne bo dovolj prijav (40oseb) se lahko kopanja udeležite sami, celodnevno kopalno karto boste prejeli ob vhodu v bazen. Potrebna je predhodna prijava na društvu, kjer boste dobili vse informacije.
Vljudno vabljeni!

KOPANJE V RADENCE
Člane obveščamo, da bomo v okviru »Ohranjevanja zdravja«, dne 20.4.2018 organizirali kopalni dan v Zdravilišču Radenci. Če ne bo dovolj prijav (40oseb) se lahko kopanja udeležite sami, celodnevno kopalno karto boste prejeli ob vhodu v bazen. Potrebna je predhodna prijava na društvu, kjer boste dobili vse informacije.
Vljudno vabljeni!


POHOD

Obveščamo člane DIM. Da bo v okviru »Rekreacije in šport-pohodništvo« prevoz do Celja z vlakom in pohod do celjskega gradu, dne 21.4.2018. Informacije glede pohoda dobite na sedežu društva, prav tako sprejemamo prijave.
Vabljeni, de se pohoda udeležite!

PRIREDITEV OB DNEVU ŽENA IN MATERINSKEM DNEVU DNE 23.3.2018
Mesec marec je čas nastopajočih dni, polni sonca, veselja in radosti ob pričetku nove pomladi. To je tudi mesec, ko proslavljamo  dva praznika posvečena ženam, materam.
Naše društvo prireja svečanost z ustreznim kulturnim programom in družabnim srečanjem. Zato vas vabimo na prireditev, dne 26.3.2018 ob 10 uri v Restavracijo pri Parku.
Svojo udeležbo prosim sporočite na društvo telefon 02/250 87 87 ali 070/770 735.
Vljudno vabljeni!


POHOD

Obveščamo člane DIM, da bo v okviru »Rekreacije in šport-pohodništvo« pohod iz Kamnice do vinogradniške kmetije Ros v Rošpohu, dne 17.3.2018. Informacije glede pohoda dobite na sedežu društva, prav tako sprejemamo prijave.
Vabljeni, de se pohoda udeležite!


KOPANJE V RADENCE

Člane obveščamo, da bomo v okviru »Ohranjevanja zdravja«, dne 30.3.2018 organizirali kopalni dan v Zdravilišču Radenci. Če ne bo dovolj prijav (40oseb) se lahko kopanja udeležite sami, celodnevno kopalno karto boste prejeli ob vhodu v bazen. Potrebna je predhodna prijava na društvu, kjer boste dobili vse informacije.
Vljudno vabljeni!

na samostojni koncert ŽENSKEGA KOMORNEGA ZBORA društva, pod vodstvom zborovodje Marjete Potisk,ki bo
v ponedeljek 5. februarja 2018 ob 18 uri,
v Evangeličanski cerkvi - Trubarjeva 1, Maribor.

PRISRČNO VABLJENI

.