OBVESTILO!
ČLANE DRUŠTVA INVALIDOV MARIBOR, OBVEŠČAMO, DA JE V OBRAVNAVI OSNUTEK, SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA DRUŠTVA, JAVNA OBRAVNAVA BO POTEKALA DO 15.3.2019.
BESEDILO STATUTA JE NA RAZPOLAGO NA SEDEŽU DRUŠTVA, TRUBARJEVA 15, MARIBOR.

.