Po sklepu Upravnega odbora z dne 4.6.2018 objavljamo kandidatno listo možnih kandidatov za člane zbora delegatov, upravnega odbora, nadzornega odbora, nadomestnih članov nadzornega odbora , častnega razsodišča, predlog za predsednika društva in podpredsednika društva.
Članice in člani DIM obveščamo, da si ogledajo  kandidatno listo in se pripravijo na volitve vodilnih organov društva.
Dokumentacijo z glasovnicami boste prejeli do 11.6.2018. Volitve bodo potekalo od 11.6.-25.6.2018.

Upravni odbor Društva invalidov Maribor

ZBOR DELEGATOV

  1. HERCOG ANTON
  2. KAUČIČ JAKOB
  3. ŠVAJGER BORIS
  4. RAZBORŠEK IDA
  5. MUŽERLIN MARTIN
  6. SIMONIČ FRANC
  7. HOJSKI ILJEVEC ANDRIJA
  8. MARKUŽ MIRKO
  9. URH CVETKA
10. ZAJŠEK FRANC
11. MAKUC ZVONKA
12. GOLOB MAJDA
13. GUSTMANDL ALOJZ
14. PICIGA IDA
15. SALAMON ANTON
16. RANCA JANKO
17. LESKOVAC SREČKO
18. TOPLER EMERIK
19. KELC FRANC
20. ROJKO LEON
21. MAVRIN BRANKO
22. VOŠNIK ANA
23. GALOVIČ MIROSLAV
24. KRALJ DRAGICA
25. NEDELJKO ANA
26. POLŠE LEON
27. GOLOB IGOR
28. SELINŠEK VLADO
29. VUDLER JANEZ
30. GOLOB ERIK


UPRAVNI ODBOR

1. HERCOG ANTON
2. JAMNIKAR GORAN
3. MUŽERLIN MARTIN
4. ČUBRIČ MIRKO
5. NAJGLIČ BRANKO
6. NOVAK BOŽIDAR
7. VOŠNIK ANA
8. ROJKO LEON
9. PREDSEDNIK DRUŠTVA INVALIDOV MARIBOR

NADZORNI ODBOR

1. BELEC OLGA - PREDSEDNICA
2. VRAŽIČ ČRTOMIRA MARIJA
3. ŠKRINJAR JOŽE

NADOMESTNI ČLANI NADZORNEGA ODBORA

1. ŠERUGA ANICA
2. HOJSKI ILJEVEC ANDRIJA

ČASTNO RAZSODIŠČE

1. PUPAHER ZLATKO - PREDSEDNIK
2. GREGOREC ANICA
3. SCHWARZ MARJAN

PREDSEDNIK DRUŠTVA INVALIDOV MARIBOR

1. ZAJŠEK FRANC

PODPREDSEDNIK DRUŠTVA INVALIDOV MARIBOR

1. MUŽERLIN MARTIN

.