1. 18. SEJA UPRAVNEGA ODBORA DIM
18. seja UO DIM bo 18.11. 2014 OB 9 uri v prostorih Doma invalidskih organizacij Trubarjeva 15, Maribor.
Dnevni red seje:
1. Pregled sklepov 17. seje UO DIM.
2. Poročilo NO o finančnem pregledu poslovanja društva za I. polletje 2014.
3. Informacija o aktualnem finančnem poslovanju društva
4. Pregled aktivnosti društva do konca leta 2014.
5. Razno.


2. DRŽAVNO PRVENSTVO V PIKADU DNE 15.11.2014

Dne 15. 11.2014 bo v Trbovljah DP v pikadu z udeležbo moških in ženskih ekip. Tekmovanje se prične ob
9.uri.
Tekmovanja se bosta udeležili tudi ekipi DIM.

3. DRŽAVNO PRVENSTVO V ŠAHU

Dne 22.11.2014 bo DP v hitropoteznem šahu v Litiji. Tudi tega prvenstva se bo udeležila 4 članska ekipa našega
društva.

4. IZLET POHODNIKOV V NEZNANO

V petek 5.12.2014 bo organiziran pohod – izlet v neznano. Poleg pohodnikov našega društva na ta izlet
vabimo tudi vse druge člane DIM.
Odhod bo v petek, 5.12.2014 ob 8. uri izpred spomenika na železniški postaji.

Na planinski koči, kamor bomo prišli v okviru tega izleta, je že rezervirana enolončnica.
Cena enolončnice je 6 €.

Cena avtobusnega prevoza je 7 € po udeležencu izleta.

Vabimo vse člane društva, da se tega izleta udeležijo v čim večjem številu.

5. SVEČANOST OB MEDNARODNEM DNEVU INVALIDOV

Dne 3. 12. 2014 bo ob 12. uri krajša svečanost ob mednarodnem dnevu invalidov. Svečanost bo
v veliki dvorani v Domu invalidskih organizacij, Trubarjeva 15. Poleg slavnostnega govora, bo
na svečanosti nastopil tudi pevski zbor in recitatorji dramske skupine.

Po svečanosti bo za udeležence krajše prijateljsko srečanje.

6. KOPALNI DAN DNE 12.12.2014

Dne 12.12.2014 bo organiziran plavalni dan z 3-urnim plavanjem v zdravilišču Radenci.

V ta namen bo organiziran avtobusni prevoz in eventualno tudi družabno srečanje.

7. SILVESTROVANJE V FESTIVALNI DVORANI LENT DNE 20.12.2014

Člane društva obveščamo, da bo v soboto 20.12.2014 v organizaciji sveta invalidov MOM v
festivalni dvorani Lent, s pričetkom ob 18. uri, silvestrovanje invalidskih društev
v Mariboru.

Na to silvestrovanje so vabljeni tudi člani našega društva. Cena tega silvestrovanja je predvidena
15 € po udeležencu silvestrovanja.

8. SILVESTROVANJE V GOSTIŠČU KMETIČ V VOLIČINI DNE 29.12.2014 ZA ČLANE DIM

Za ponedeljek 29.12.2014 bo v gostišču Kmetič v Voličini silvestrovanje DIM s pričetkom ob 18.uri.

Organiziran bo prevoz z avtobusom. Avtobus bo krenil izpred spomenika k gostišču Kmetič ob 17. uri.

Cena tega silvestrovanja je 25 € po udeležencu silvestrovanja.

Vabimo člane našega društva, da se tega silvestrovanja udeležitev v čim večjem številu.

Torej vljudno in prijazno vabljeni na to društveno silvestrovanje.

.