1. 8.9.2014 sestanek z vodji sekcij, predsednico pevskega zbora, vodjo dramske skupine in vodjo ustvarjalne delavnice; obravnava poročila o finančnem stanju v DIM, seznanitev koledarja tekmovanj do konca leta 2014.
2. Udeležba na prireditvah »Dan mobilnosti« 18.9.2014 na Trgu Leona Štuklja v Mariboru.
3. Po 21.9.2014 seja Kadrovske komisije; obravnava predlogov za izvolitev članov organov ZDIS, kadrovska problematika SI MOM.
4. Letovanje v Selce od 20.9.-27.9.2014 v hotelu Varaždin.

5. Kopalni dan v Radence dne 26.9.2014 z družabnim srečanjem v Bogojini.
6. Seja UO DIM; obravnava poročila NO o finančnem poslovanje za prvo poletje 2014;obravnava predlogov kadrovske komisije v zvezi z izvolitvijo v organe ZDIS,določitev dveh predstavnikov društva na volilnem zboru ZDIS 7.10.2014.
7. Pohod 4.10.2014 na Tri kralje- Črno jezero in Osankarico. Pohod organiziramo z avtobusnim prevozom. Ob tem tudi obisk območja padlih borcev pohorskega bataljona.
8. 8. 7.10.2014 udelžba dveh predstavnikov društva na seji zbora ZDIS o volilnem zboru članic ZDIS.
9. 18.10.2014 je območno tekmovanje v pikadu, za ženske in moške ekipe. Tekmovanja se udeležijo tekmovalci Podravske regije in Posotelja. Tekmovanje bo v prostorih Prometne srednje šole v Mariboru.

Obveščamo člane društva, da so se v posameznih sekcijah pričeli tedenski športno rekreativni terningi. Dobrodošel je vsakkdo, ki se je pripravljen udeležiti teh aktivnosti; keglanje, pikado, balinanje,ribolov, streljanje,šah, namizni tenis, bowling,dramske skupine, pevskega zbora in ustavrjalne delavnice.

.