POHOD
Obveščamo člane DIM, da bo v okviru »Rekreacije in šport-pohodništvo« organiziran pohod 19.1.2019 k Brunčku, kjer bo organiziran občni zbor pohodne sekcije. Informacije glede pohoda dobite na sedežu društva, prav tako sprejemamo prijave.
Vabljeni, da se pohoda udeležite!


KOPANJE V RADENCE
Člane obveščamo, da bomo v okviru »Ohranjevanja zdravja«, dne 25.1.2019 organizirali kopalni dan v Zdravilišču Radenci. Če ne bo dovolj prijav (40 oseb) se lahko kopanja udeležite sami, celodnevno kopalno karto boste prejeli ob vhodu v bazen. Potrebna je predhodna prijava na društvu, kjer boste dobili vse informacije.
Vljudno vabljeni!


PREDAVANJE O ZELIŠČIH
Člane obveščamo, da bo 28.1.2019 ob 10 uri  predavanje «Zdravilnih zeliščih« v domu invalidskih društev, Trubarjeva 15, Maribor. Informacije glede predavanja dobite na sedežu društva, prav tako so potrebne informacije.

Vljudno vabljeni!

Prijave za letovanje sprejemamo do 31.12.2018

PRIJAVNICA >>

»DAN  INVALIDOV«

Člane obveščamo, da bo 3.12.2018 ob 10 uri proslava ob dnevu invalidov v Domu invalidskih društev  v Trubarjevi 15, Maribor.
Vljudno vabljeni, vstopnine ni!


PREDAVANJE O ZELIŠČIH

Člane obveščamo, da bo 10.12.2018 ob 10 uri predavanje o »Zdravilnih zeliščih« v Domu invalidskih društev, Trubarjeva 15, Maribor. Informacije glede predavanja dobite na sedežu društva, prav tako so potrebne prijave.
Vljudno vabljeni!


POHOD V NEZNANO

Obveščamo člane DIM. Da bo v okviru »Rekreacije in šport-pohodništvo«  organiziran pohod v neznano, dne 15.12.2018. Informacije glede pohoda dobite na sedežu društva, prav tako sprejemamo prijave.
Vabljeni, de se pohoda udeležite!


KOPANJE V RADENCE

Člane obveščamo, da bomo v okviru »Ohranjevanja zdravja«, dne 15.12.2018 organizirali kopalni dan v Zdravilišču Radenci. Če ne bo dovolj prijav (40 oseb) se lahko kopanja udeležite sami, celodnevno kopalno karto boste prejeli ob vhodu v bazen. Potrebna je predhodna prijava na društvu, kjer boste dobili vse informacije.
Vljudno vabljeni!


SILVESTROVANJE

Člane obveščamo, da bo društveno silvestrovanje 27.12.2018 ob 17 uri v restavraciji Nigra na Teznem. Potrebna je prijava na društvu, kjer boste dobili vse informacije

Vabljeni!

KULTURNI VEČER INVALIDOV
V ponedeljek, dne 12.11.2018 bo v organizaciji SI MOM kulturni večer invalidov z predstavitvijo kulturnih dosežkov posameznih društev v občini Maribor. V programu bo tudi nastopil Ženski komorni zbor našega društva. Ta prireditev bo v Kazinski dvorani SNG Maribor s pričetkom ob 17 uri.
Vljudno vabljeni, vstopnine ni!


POHOD
Obveščamo člane DIM. Da bo v okviru »Rekreacije in šport-pohodništvo«  organiziran pohod na «Košaki in Meljski hrib«, dne 17.11.2018. Informacije glede pohoda dobite na sedežu društva, prav tako sprejemamo prijave.
Vabljeni, de se pohoda udeležite!


KOPANJE V RADENCE
Člane obveščamo, da bomo v okviru »Ohranjevanja zdravja«, dne 30.11.2018 organizirali kopalni dan v Zdravilišču Radenci. Če ne bo dovolj prijav (40 oseb) se lahko kopanja udeležite sami, celodnevno kopalno karto boste prejeli ob vhodu v bazen. Potrebna je predhodna prijava na društvu, kjer boste dobili vse informacije.
Vljudno vabljeni!

POHOD

Obveščamo člane DIM. Da bo v okviru »Rekreacije in šport-pohodništvo«  organiziran pohod na «Pečke«, dne 13.10.2018. Informacije glede pohoda dobite na sedežu društva, prav tako sprejemamo prijave.

Vabljeni, de se pohoda udeležite!


KOPANJE V RADENCE

Člane obveščamo, da bomo v okviru »Ohranjevanja zdravja«, dne 19.10.2018 organizirali kopalni dan v Zdravilišču Radenci. Če ne bo dovolj prijav (40 oseb) se lahko kopanja udeležite sami, celodnevno kopalno karto boste prejeli ob vhodu v bazen. Potrebna je predhodna prijava na društvu, kjer boste dobili vse informacije.

Vljudno vabljeni!


IZLET

Člane obveščamo, da bomo v okviru »Aktivno življenje«, dne 26.10.2018 organizirali izlet v Mežico (rudnik). Potrebna je predhodna prijava na društvu, kjer boste dobili vse informacije.

Vljudno vabljeni!

POHOD

Obveščamo člane DIM, da bo v okviru "Rekreacije in šport-pohodništva" organiziran pohod na "Veliko planino", dne 8.9.2018. Informacije glede pohoda dobite na sedežu društva, prav tako sprejemamo prijave.

Vabljeni, da se pohoda udeležite!


KOPANJE V RADENCIH

Člane obveščamo, da bomo v okviru "Ohranjanja zdravja", dne 28.9.2018, organizirali kopalni dan v Zdravilišču Radenci. Če ne bo dovolj prijav (40 oseb), se lahko kopanja udeležite sami, celodnevno kopalno karto boste prejeli ob vhodu v bazen. Potrebna je predhodna prijava na društvu, kjer boste dobili vse informacije.

Vljudno vabljeni!

Pisarna društva bo ob sredah zaprta med 16h – 18h od 11.7. do 22.8.2018.
Hvala za razumevanje.

Po sklepu Upravnega odbora z dne 4.6.2018 objavljamo kandidatno listo možnih kandidatov za člane zbora delegatov, upravnega odbora, nadzornega odbora, nadomestnih članov nadzornega odbora , častnega razsodišča, predlog za predsednika društva in podpredsednika društva.
Članice in člani DIM obveščamo, da si ogledajo  kandidatno listo in se pripravijo na volitve vodilnih organov društva.
Dokumentacijo z glasovnicami boste prejeli do 11.6.2018. Volitve bodo potekalo od 11.6.-25.6.2018.

Upravni odbor Društva invalidov Maribor

ZBOR DELEGATOV

  1. HERCOG ANTON
  2. KAUČIČ JAKOB
  3. ŠVAJGER BORIS
  4. RAZBORŠEK IDA
  5. MUŽERLIN MARTIN
  6. SIMONIČ FRANC
  7. HOJSKI ILJEVEC ANDRIJA
  8. MARKUŽ MIRKO
  9. URH CVETKA
10. ZAJŠEK FRANC
11. MAKUC ZVONKA
12. GOLOB MAJDA
13. GUSTMANDL ALOJZ
14. PICIGA IDA
15. SALAMON ANTON
16. RANCA JANKO
17. LESKOVAC SREČKO
18. TOPLER EMERIK
19. KELC FRANC
20. ROJKO LEON
21. MAVRIN BRANKO
22. VOŠNIK ANA
23. GALOVIČ MIROSLAV
24. KRALJ DRAGICA
25. NEDELJKO ANA
26. POLŠE LEON
27. GOLOB IGOR
28. SELINŠEK VLADO
29. VUDLER JANEZ
30. GOLOB ERIK


UPRAVNI ODBOR

1. HERCOG ANTON
2. JAMNIKAR GORAN
3. MUŽERLIN MARTIN
4. ČUBRIČ MIRKO
5. NAJGLIČ BRANKO
6. NOVAK BOŽIDAR
7. VOŠNIK ANA
8. ROJKO LEON
9. PREDSEDNIK DRUŠTVA INVALIDOV MARIBOR

NADZORNI ODBOR

1. BELEC OLGA - PREDSEDNICA
2. VRAŽIČ ČRTOMIRA MARIJA
3. ŠKRINJAR JOŽE

NADOMESTNI ČLANI NADZORNEGA ODBORA

1. ŠERUGA ANICA
2. HOJSKI ILJEVEC ANDRIJA

ČASTNO RAZSODIŠČE

1. PUPAHER ZLATKO - PREDSEDNIK
2. GREGOREC ANICA
3. SCHWARZ MARJAN

PREDSEDNIK DRUŠTVA INVALIDOV MARIBOR

1. ZAJŠEK FRANC

PODPREDSEDNIK DRUŠTVA INVALIDOV MARIBOR

1. MUŽERLIN MARTIN

POHOD
Obveščamo člane DIM. Da bo v okviru »Rekreacije in šport-pohodništvo«  organiziran pohod ob »Športnem vikendu Maribora«, dne 2.06.2018. Informacije glede pohoda dobite na sedežu društva, prav tako sprejemamo prijave.
Vabljeni, de se pohoda udeležite!


KOPANJE V RADENCE  IN PIKNIK
Člane obveščamo, da bomo v okviru »Ohranjevanja zdravja«, dne 29.06.2018 organizirali kopalni dan v Zdravilišču Radenci, po kopanju piknik in ples v Zgornjem Konjišču. Potrebna je predhodna prijava na društvu, kjer boste dobili vse informacije.
Vljudno vabljeni!


KOPE 4.8.2018
Obveščamo člane DIM, da bo dan planincev invalidov, dne 4.8.2018na Kopah pri Grmovškovem domu s pričetkom ob 10 uri. Več informacij dobite na društvu, prav tako sprejemamo prijave.
Vljudno vabljeni, da se udeležite!

.