URADNE URE

torek, sreda, četrtek od 8 do 12  in v sredo od 16 do 18 ure
Tel.: 02 250 87 87 | GSM: 070 770 735 | e pošta: info@dim-drustvo.si

 

  1. spremljanje zakonodajnega področja, ki posredno ali neposredno zadeva delovne invalide;
  2. uveljavljanje človekovih pravic delovnih invalidov;
  3. nediskriminacija delovnih invalidov;
  4. socialna pravičnost in enake možnosti delovnih invalidov;
  5. vzpodbujanje delovnih invalidov za opiranje na lastne moči in sposobnosti;
  6. avtonomnost delovnih invalidov kot uporabnikov storitev;
  7. spremljanje ekonomskega, zdravstvenega ter socialnega in pravnega položaja delovnih invalidov in zagotovitev varstva na teh področjih;
  8. spremljanje materialnega, zdravstvenega in socialnega položaja delovnih invalidov;
  9. izvajanje posebnih socialnih programov za reševanje problemov delovnih invalidov;
10. razvijanje programov medsebojne pomoči;
11. razvijanje športno rekreativne, kulturne in družabne dejavnosti za delovne invalide;
12. zastopanje interesov delovnih invalidov pri zadovoljevanju posebnih potreb;
13. sodelovanje na domačih in tujih strokovnih posvetovanjih;
14. skrb za vključevanje in širitev članstva na svojem področju delovanja;
15. spodbujanje in podpiranje akcij za izmenjavo izkušenj med sorodnimi društvi in drugimi institucijami s tega področja;
16. pomoč občinskim in državnim organom in drugim strokovnim organom, institucijam, političnim strankam ter drugim organizacijskim skupnostim pri izvajanju njihovih nalog in načrtov s področja skrbi za invalide;
17. izvajanje dogovorjenih sklepov in smernic Zveze delovnih invalidov Slovenije.
 
Društvo izvaja 21 utečenih programov:

  1. obiski na domu, v domovih starejših občanov in bolnišnicah
  2. brezplačen prevoz starejših težkih invalidov
  3. srečanja invalidov
  4. solidarnostna pomoč ob naravnih nesrečah in ob izredno hudih ekonomskih stiskah
  5. informiranje
  6. merjenje krvnega tlaka, holesterola in sladkorja
  7. predavanja
  8. brezplačni pravni nasveti in laična psihološka pomoč
  9. kopalni danevi
10. sofinanciranje 7 do 10 dnevnega bivanja v enem od slovenskih zdravilišč
11. sofinanciranje 10 dnevnega bivanja v objektih ZDIS (Čatež, Izola, Rogaška, Ptuj, Radenci)
12. sofinanciranje 7 dnevnega bivanja v objektu društva v Moravcih
13. šport in rekreacija: kegljanje, balinanje, namizni tenis, plavanje, pikado, streljanje, šah, ribolov, streljanje, planinarjenje in pohodništvo
14. zborovsko petje – pevski zbor
15. ustvarjalne delavnice
16. ogled gledaliških predstav, koncertov ...
17. izleti
18. letovanja
19. prodaja kart s posebnim popustom za Fontano in Pristan
20. prodaja avtobusnih vozovnic s posebnim popustom za invalide I. in II. ktg iz občine Maribor
21. praznovanja


Ti programi so povezani v 5 posebnih socialnih programov in dodatni program za razne potrebe invalidov.

Posebni socialni programi in delovanje so financirani s strani Zveze delovnih invalidov Slovenije, iz sredstev FIHO (fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij), občin, s področja, ki ga pokriva društvo, s članarino in delno z občasnimi donatorji.

.