V soboto 14.01.2012 je bil ob 19 uri v gostišču "Nigra" sklican občni zbor dveh sekcij: bowlinga in kegljanja. Na zboru so bili prisotni skoraj vsi člani obeh cekcij.
Povabilu na občni zbor se je odzval tudi podpredsednik DIM, Gorazd Mazej.
Vodja sekcije bowlinga, Mira Vražič, je podala poročilo o delu sekcije v letu 2011 in program dela za leto 2012.
Poročilo o delu kegljaške sekcije za leto 2011 je podal njen vodja, Franci Špur.
Po podanih poročilih, se je med člani obeh sekcij,  razvila krajša diskusija.
Po končanem uradnem delu občnega zbora so nam postregli z večerjo, ki smo jo zaužili ob prijetnih zvokih ansambla gostišča "Nigra".

Zapisala Nataša Postružnik

.