Zveza delovnih invalidov Slovenije  

Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije – NSIOS

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije 

Zveza društev gluhih in naglušnih 

Zveza paraplegikov Slovenije 

Zveza invalidskih društev ILCO  

Zveza  društev vojnih invalidov Slovenije  

Zveza za šport invalidov Slovenije 

Društvo paraplegikov Slovenije   

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

Zavod RS za zaposlovanje     

Socialna zbornica Slovenije   

MOM    

FIHO

FIMITIC

ZPIZ

http://www.zdis.si

http://www.svzi.gov.si

http://www.zveza-slepih.si

http://www.zveza-gns.si

http://zveza-paraplegikov.si

http://www.ilco-zveza.si

http://www.zdvis.si/

http://www.zsis.si/

http://zveza-paraplegikov.si/

http://www.zzzs.si

http://www.ess.gov.si

http://www.szslo.si/

http://www.maribor.si

http://www.gov.si/fiho

http://www.fimitic.org

http://www.zpiz.si

.